İlginizi Çekebilir
Sporun Önemi
  1. Ana Sayfa
  2. Spor ve Birey
  3. Sporda Antrenman İlkeleri

Sporda Antrenman İlkeleri

Sporda Antrenman İlkeleri

Üç bin yıldan daha fazla yıl öncesinden başlayarak(Romalı şair Virgil tarafından yazılmış olan Eneida adlı şiirin ikinci kıtasına bakınız), antrenör ve sporcular antrenman ilkelerini oluşturmuş ve bu ilkeleri uygulamaya koymuşlardır.Bu ilkeler,gecen yıllar içerisinde biyoloji,eğitim ve psikoloji bilim dallarında yapılan araştırmalar ile gelişmiştir.Spor antrenmanın ilkeleri antrenman kuramın yönetimin temelleri oluştur. Antrenmanın temel amacı sporcunun yeteneklerini ve buna bağlı olarak da sporsal verim düzeyini arttırmaktadır.Antrenman ilkeleri terk başına bir birim olarak da görülmemeli,tersine bir bütün olarak değerlendirilmelidir.Buna karşın bu bölümde bu ilkeler,daha açık bir biçimde temel kavramları incelemek için ayrı ayrı ele alınmaktadırlar.Antrenman ilkelerinin doğru kullanılması,üst düzeyde gelişmiş antrenman programlarının oluşturulmasına ve dolasıyla da sporcuların daha iyi antrenman yapmasına neden olacaktır.

antrenman

1.) Özelleşme Yerine Çok Yönlü Gelişim

Sporcuların genel olarak gelişimi, çok yönlü gelişim ile özel antrenman arasında bir denge içermektedir.Genel olarak sporcuların gelişimi,erken gelişim yerine,onların tüm bedensel gelişimlerini sağlamaya yönelik,çok yönlü eğitim ile sağlamaya yöneliktir.Sporcu geliştikçe yapılan spor dalının gerektirdiği,beceriler üzerine yoğunlaşmalı ve özel antrenman oranı giderek arttırılmalıdır.Sporcularının gelişmesi için antrenör bu iki evreyi iyi değerlendirmelidir.

2.)Antrenman Yüklenmelerinin Sıralanması

Antrenman dönemlerinin önemli yönlerinden birisi de antrenman yüklenmelerinin sıralanmasını oluşturmaktadır.Uygun bir biçimde sıralama yapıldığında,antrenmanın her blogunda ya da evresinde,bir sonraki antrenman evresi için temeller sağlanmış olmaktadır.

3.)Antrenman Modellerinin Gelişimi

Antrenman modelleri, her zaman iyi düzenlenmemiş,rastgele düzenlenmiş bir yaklaşım biçiminde kullanılarak, 1960’lardan beri varlığını sürdürmektedir.Antrenman modelleri her ne kadar Doğu Avrupalı spor uzmanları, bu konuda önceden bilgi edinmiş ve antrenman modellemesini denemiş olmalarına karşın 1970’lerden sonra genel olarak kullanılmaya başlanmıştır.Antrenman modelleri,daha öncede belirtildiği gibi bireyselleştirmeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

4.)Yüklenmenin Gelişmesi

Son 50 yılda sporcuların verim düzeyleri,önemli bir biçimde artış göstermektedir.Bu gelişim,çok sayıda etkene bağlı olmasına karşın gelişimin temelinde yüksek antrenman yüklenmelerine dayanabilme yeteneği yatmaktadır.Bu yaklaşımı destekleyen bir veri ise 1975-2000 yılları arasında antrenman yüklenmelerinde görülen artış oranları olmaktadır.Antrenman yüklenmesi,antrenman sertliği,süresi ve sıklığının bir birleşimi olarak düşünülmelidir.Antrenman yüklenmeleri sporcunun,verim düzeyine ve antrenman özellik derecesine bağlı olarak belirlenmektedir.Burada sporcunun dinçlik düzeyi,antrenman yüklenmeleri ve antrenmanlara dayanabilme yeteneği arasında karmaşık bir etkileşim bulunmaktadır.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Onur Seslikaya

21 Yaşında Trabzon doğumlu Milli Sporcu, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü. Sporsever, araştırmacı, analiz etmede üstüne olmayan her tür sporda nacizane bilgi sahibi bir insan.

Yorum Yap